Studenter

Eksamensnerver eller lesesperre?

Eller vanskelig med å komme i gang som student?
Ofte kan dette være knyttet til angst og stressrelaterte plager. Noen samtaler om problemene kan være nok til å komme i gang.

Se også Behandling i grupper.