Behandling i grupper

Behandlingen er basert på dialektiske behandlingsprinsipper, regulering av følelser og avslapningstrening. Vansker som kan passe for gruppebehandling er:

  • Sosial angst
  • Prestasjonsangst
  • Stress
  • Krisereaksjoner
  • Konflikter

Gruppen vil aldri overstige fire pasienter. Tilbudet vil passe studenter.