Studenter

Eksamensnerver eller lesesperre?

Eller vanskelig med å komme i gang som student?


Ofte kan dette være knyttet til angst og stressrelaterte plager. Noen samtaler om problemene kan være nok til å komme i gang.