Tester og utredninger

Ved behov eller henvisninger utføres:

  • Undersøkelse av evnenivå
  • Nevropsykologiske deltester (hukommelse, psykomotorisk tempo, eksekutive funksjoner)
  • Personlighetsvurderinger
  • Vurdering av samarbeidsevne og teamegenskaper
  • Screening av psykisk helse (bla depresjon, angst, tvang, TS, ADHD)
  • Kartlegging av søvn (søvndagbok og ulike søvnskjema)
  • Kartlegging av vansker i oppvekst og utvikling
  • Spesialisterklæringer