Nyheter

Vi har fått nytt design

10.02.2016


Hjemmesiden til ASK psykologipraksis har nå fått et nytt og mer hensiktsmessig design som skal være lett å nå fra alle plattformer. På denne siden vil det etter hvert (med ujevne mellomrom) bli lagt ut nyheter om behandlingstilbud i tillegg til stoff fra aktuell psykologisk forskning og mer populærvitenskapelig psykologi.